...Σιδηρούν Παραπέτασμα

 

 

 

Μέχρι τώρα έχουμε δει Αμερικανικά Μ113 τροποιημένα (VISually MODified / VISMOD) έτσι ώστε να μοιάζουν με Τ-72, ZSU-23-4 ή BMP, M551 'Sheridan' τροποιημένα σε T-80 ή σε BMP, ακόμα και HMMWV τροποιημένα σε BRDM... Τι γίνεται όμως (ή τουλάχιστον τι γινόταν) στους στρατούς του Συμφώνου της Βαρσοβίας;

 Σοβιετική Ένωση: T-34 τροποποιημένο σε M727, Tracked Hawk Carrier

 

Φωτογραφημένα σε κάποιο Πολωνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδων Αναγνώρισης, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του '80, αριστερά ένα Iosef Stalin 2 (IS-2) τροποιημένo σε M48 και δεξιά ένα T-34/85 τροποιημένo σε Leopard-1!!!. Και με τι ...όμορφη παραλλαγή!!!

 

  

 

 

 

© Δημήτρης Λαμπαδίτης, 2011